Szanowni Rodzice i  Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19w dniach od  25 marca 2020 r. do 10 kwietnia będzie prowadzone kształcenie na odległość .
Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poniższych informacji.

Podstawowym narzędziem komunikacji  nauczycieli z uczniami, rodzicami jest w tym okresie dziennik elektroniczny.

Każdego dnia poprzez e- dziennik UONET +  do uczniów będą przesyłane wiadomości
z poszczególnych przedmiotów według planu lekcji.

W ten sposób będą realizowane  treści z podstawy programowej.

Uczeń ma obowiązek  codziennie zalogować się na konto ucznia w dzienniku,
przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia.  

W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia itp., prosimy kontaktować się za pośrednictwem-  dziennika z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach konsultacji.

Ważne jest odpowiednie zaplanowanie pracy tak,  aby systematycznie i terminowo realizować swoje zadania i obowiązki. Liczymy na Wasze odpowiedzialne zachowanie i zobowiązujemy do nauki.

 Od 25 marca postępy  ucznia w nauce, tj. ocenianie bieżące  będzie umieszczone w
 e- dzienniku. Kształcenie na odległość daje możliwość oceniania i klasyfikowania ucznia.

 Zachęcamy również  do korzystania ze stron proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej np.:  www.epodręczniki.pl https://wolnelektury.pl/, www.gov.pl/zdalnelekcje, lektury.gov.pl, strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych  w programach publicznej telewizji, radiofonii, nagrań audio-video  i innych… .

Pamiętajmy o właściwych warunkach nauki zgodnej z higieną pracy umysłowej: odpowiedniej diecie, odpoczynku, zajęciach ruchowych.

Pracując z komputerem starajmy się zachować podstawowe zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu:  korzystaniu z wiarygodnych źródeł informacji, ochronie swojej prywatność w sieci, zabezpieczeniu haseł dostępu, zainstalowaniu programu antywirusowego oraz stosowaniu
i aktualizacji już dostępnych oprogramowań.

O wszelkich zmianach związanych z  kształceniem na odległość  będziemy Państwa na bieżąco informować.