4 lutego 2020 r. uczniowie wszystkich klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie mieli okazję obejrzeć spektakl w wykonaniu zespołu TeatRegeneracja pt. Inna?, dotyczący problemu nietolerancji wobec osób nowych w danym miejscu i mniejszości narodowych wśród młodzieży szkolnej, a także powszechnego hejtu, w tym bezwzględności w bardzo szybkim i raniącym ocenianiu drugiego człowieka i bezmyślnego traktowania mediów społecznościowych jako miejsca do wyrażania własnych, często nieprzemyślanych opinii – najczęściej w formie mowy nienawiści.
Spektakl ma wydźwięk uniwersalny i wyjątkowo trafnie ukazuje prawdę o świecie młodych ludzi zafascynowanych światem wirtualnym. Młodzież ZSE przyjęła przedstawienie bardzo pozytywnie.
A. Małejki