W roku szkolnym  2019 /2020 spotkania  z Rodzicami będą się odbywać w tym samym terminie dla wszystkich klas:

10 września 2019 r. klasy I

12 września 2019 r. klasy II- IV

19  listopada 2019 r. (klasy I-IV)

5 marca 2020 r. (klasy I-IV)

7 kwietnia  2020r. (klasy I- IV)

28 maja 2020 r. (podsumowanie roku szkolnego klasy I-III)

Godziny spotkań ustalają wychowawcy klas (16.00- 17. 00)

Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji/ spotkania Rodziców

z nauczycielami uczącymi w klasach.

Zapraszamy