Wniosek o dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.  

WYPRAWKA SZKOLNA  należy składać w sekretariacie szkoły (II p.)  do 13 września br.