Konsultacje przed egzaminami poprawkowymi- sierpień’ 2019

przedmiot nauczyciel data/godzina sala
matematyka Monika Piotrowska klasy I  23.08. godz.8.00-9.00 33
  klasy II  23.08. godz.9.00-10.00 33
klasy III  23.08. godz.10.00-11.00 33
matematyka Beata Palzer 23.08.  godz.8.00-8.45 35
język polski Aneta Małejki 23.08.  godz. 9.00-10.00 21
Joanna Pydych 23. 08. godz.9.00-10.00 22
język angielski Agnieszka Hoffman 23.08. godz. 9.00-10.00 32
Elżbieta Mróz 23.08. godz. 9.00-10.00 01
język niemiecki/ język niemiecki
zawodowy
Joanna Koziar 23.08.  godz.9.00-10.00 23
Małgorzata Ilich 23.08.  godz.9.00-10.00 41
geografia Eliza Oszytko-Woźny 23.08. godz. 8.00-8.45 34
rachunkowość finansowa Joanna Pędzik 23.08. godz. 9.00-10.00 33