Regulamin konkursu dostępny w bibliotece i u nauczycieli języka polskiego