Od marca do listopada 2018 r. uczniowie i nauczyciele pięciu nyskich szkół ponadgimnazjalnych:

  • I Liceum Ogólnokształcące „Carolinum”
  • Zespół Szkół Ekonomicznych
  • Zespół Szkół Technicznych
  • Zespół Szkół i Placówek Artystycznych
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

brali udział w projekcie edukacyjnym, którego inicjatorem był Poseł RP Pan Janusz Sanocki. Celem projektu było wieloaspektowe zaprezentowanie ważnych wydarzeń związanych z historią Polski, w tym z walką o niepodległość, propagowanie wśród młodzieży szkół średnich historii najnowszej Polski, podejmowanie trudnych

i kontrowersyjnych tematów, kształcenie umiejętności argumentowania swoich racji, umożliwienie swobodnej wypowiedzi i dyskusji na wybrane tematy.

Działania, które zostały podjęte  w ramach realizacji projektu to: konferencje i sesje popularnonaukowe, panele dyskusyjne, prezentacje multimedialne, wystawy, występy artystyczne.

Jedną z form podsumowania projektu był wspólny wyjazd do Warszawy. Tam mieliśmy możliwość zwiedzenia Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” oraz budynku Sejmu RP. Mogliśmy też poprzyglądać się obradom Posłów, które prowadziła Wicemarszałek Sejmu RP Pani Beata Mazurek.

Projekt międzyszkolny to forma współpracy szkół, nauczycieli, uczniów, wymiana doświadczeń, zaprezentowanie osiągnięć, forum dyskusyjne, platforma wymiany myśli, poglądów, ocen, ciekawych dyskusji na tematy ważne dla każdego Polaka. Role te spełnił doskonale Międzyszkolny Projekt Edukacyjny „Historia bez dogmatu”.

opracowano na podstawie sprawozdania z MPE Joanna Pydych