W dniu 29 listopada 2018 r. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie gościł przedstawiciela jednej z największej w Europie firmy transportowo -logistycznej LKW Walter z Wiednia.

Celem spotkania było zapoznanie  uczniów  o specjalności technik logistyk z zasadami funkcjonowania, strukturą  organizacyjną oraz możliwościami aplikowania o praktykę lub staż w firmie LKW.

Firma LKW Walter zaoferowała uczniom  szeroki wachlarz możliwości  rozwoju w zakresie transportu, spedycji oraz logistyki, a także kompetencji językowych.

Ekonomik współpracuje z firmą już od wielu lat ,czego dowodem na to były wyjazdy naszych uczniów na praktyki i staże do firmy. Wśród pracowników firmy jest także jedna z uczennic Ekonomika.

Spotkanie zorganizowała  Pani Aneta Kaczmarek