Zapraszamy na zebranie organizacyjne dot. wycieczki do Berlina – 28 września 2018
godz. 10.25 sala nr 11.
Organizator B.Maroszek