Uwaga! Informacja dla przystępujących do egzaminów poprawkowych