III miejsce na XIII Rejonowej Olimpiadzie Wiedzy o Czerwonym Krzyżu