Dnia 27 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie

Część oficjalną przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Agnieszką Hoffman

Aula Collegium Artium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zgromadziła z tej okazji dyrekcję szkoły, grono pedagogiczneuczniów klas czwartych, ich wychowawców i rodziców. 

Uroczystość rozpoczęła swym przemówieniem pani dyrektor Alicja Gajek, która podsumowała czteroletnią pracę zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami. Nawiązując do zbliżających się egzaminów maturalnych, życzyła wszystkim absolwentom sukcesów i powodzenia w dalszej edukacji. Do życzeń tych dołączyła się także pani Monika Chudzińska, która w imieniu wychowawców klas czwartych,niezwykle pięknych słowach przedstawiłajak młodzi ludzie powinni układać swoje codzienne życie: 

Miej czas na pracę – jest ceną sukcesu.

Miej czas na rozmyślanie – jest źródłem siły.

Miej czas na zabawę – jest eliksirem wiecznej młodości.

Miej czas na czytanie – jest skarbnicą mądrości.

Miej czas na życzliwość – jest drogą do szczęścia.

Miej czas na miłość – jest pokarmem duszy.

Miej czas na dzielenie się – życie jest zbyt krótkie, by chować je dla siebie.

Miej czas na śmiech – jest muzyką serca.

Miej czas na przyjemności – to nagroda za Twoją pracę.

Miej czas na marzenia – przybliżają Cię do gwiazd.

Miej czas na planowanie – wtedy wystarczy Ci czasu na pozostałe dziewięć spraw.

imieniu rodziców głos zabrał pan Jacek Dziedzic, który podziękował dyrekcji szkoły i całemu gronu pedagogicznemu za codzienny trud pracy z młodzieżą.

     W dalszej części świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

  • Karina Berdzik (kl. 4M, wych. Sylwia Kołyska)
  • Angelika Mistarz (kl. 4P2, wych. Monika Chudzińska)
  • Michał Zientala (kl. 4L, wych. Marcin Najduch).

Nie zabrakło również podziękowań i nagród dla absolwentów za ich szczególne zaangażowanie w życie szkoły oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Podziękowania z rąk pani wicedyrektor Barbary Andrasz oraz wychowawców otrzymali także rodzice, którzy w sposób szczególny zaangażowani byli w działania na rzecz szkoły.

Podczas części nieoficjalnej, przygotowanej przez wychowawców klas czwartych, głos zabrali już sami absolwenci, którzy prostym słowem „dziękujemy” wyrazili wdzięczność nauczycielom, wychowawcom 

i rodzicom za cztery lata cierpliwości, wyrozumiałości i ciągłego motywowania do zdobywania wiedzy 

i nowych umiejętności. Również Samorząd Uczniowski życzył wszystkim absolwentom, aby w przyszłości odnosili same sukcesy zawodowe i osobiste. Pojawiające się w tle zdjęcia z różnych wydarzeń klasowych 

i szkolnych minionych lat wywołały wiele wspomnień i wzruszeń

Na scenie wystąpili:

  • prowadzenie akademii – Weronika Ochońska (kl. 2ML, przewodnicząca szkoły)
  • poczet sztandarowy – Kamila Kościuk (kl. 3P2), Wiktoria Włoch (kl. 3P2), Wojciech Tomala (kl. 4L)
  • absolwenci – Angelika Mistarz (kl. 4P2) i Dawid Zarzecki (kl. 4M)
  • śpiew – Natalia Dyrda (kl. 2P1)

Całą uroczystość uwieczniła na zdjęciach pani Eliza Oszytko – Woźny.

Wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy pomyślnych wyników egzaminów maturalnychspełnienia marzeń związanych z kontynuacją nauki oraz pomyślności i szczęścia w dorosłym życiu!!!

opracowała

Joanna Pydych