Weryfikacja list na egzamin zawodowy dla osób które przystępują do egzaminu w sesji styczeń – luty
w Sekretariacie Uczniowskim do dnia 18.10.2017 do godziny 12:00