Tradycyjnie już od dziesięciu lat, w pierwszy piątek grudnia (2.12.2016 r.) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie odbył się finał Powiatowego Konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Zorganizowały go polonistki: Aneta Małejki, Joanna Pydych i Barbara Bielecka.
            Konkurs odbywa się w ramach działań dotyczących promowania patriotyzmu i ma na celu popularyzowanie kultury języka polskiego oraz czytelnictwa wśród młodzieży. Ponadto dzięki niemu propagujemy też czystość językową, podkreślamy związek kultury języka z kulturą osobistą i przygotowujemy uczniów do wystąpień publicznych. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu nyskiego.

W tym roku nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele następujących nyskich placówek oświatowych: Diecezjalne Liceum Humanistyczne, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Carolinum. Wśród uczestników znalazły się również uczennice reprezentujące naszą szkołę. Były nimi: Justyna Bernad i Natalia Dyrda (obie z klasy 1P1)
             W tegorocznej edycji zadaniem każdego z 10 uczestników było wygłoszenie 3 – minutowej wypowiedzi na jeden z wylosowanych tematów. Dotyczyły one m. in. rozważań o sztuce, sztuce życia, kondycji współczesnego świata, pasji i doświadczeń czytelniczych, skomplikowanej mentalności Polaków czy prawdziwej miłości…
             Jury konkursu oceniało wypowiedzi uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria: realizacja tematu, siła argumentacji, kompozycja wypowiedzi, kultura języka, samodzielność, opanowanie.
            W tym roku zaproszenie do prac w tym charakterze przyjęli Państwo:
Elżbieta Zborowska – doradca metodyczny PODN – przewodnicząca jury
Joanna Kanin – dyrektor Miejskiej Biblioteki w Nysie – członek jury
Krzysztof Strauchmann – redaktor naczelny Faktów Nyskich – członek jury

            Powołani do jury znawcy sztuki słowa wyłonili następujących laureatów jubileuszowego X finału Międzyszkolnego Konkursu Mistrz Mowy Polskiej:

I miejsce – Aleksandra Pilch – ZSiPO w Nysie
II miejsce – Żaneta Getter – DLH w Nysie
III miejsce – Daria Dziedzińska – DLH w Nysie
wyróżnienie – Paulina Kozioł – ZSO Carolinum w Nysie
wyróżnienie – Urszula Woźniak – ZSO Carolinum w Nysie

W tym roku sponsorami naszego konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Nysie, Agencja Reklamowa Tomart w Nysie oraz sklep RTV/AGD reprezentujący sieć sklepów Max Elektro również w Nysie.
          Podziękowania należą się zarówno sponsorom imprezy, jak i osobom, które pomogły w jej organizacji ,uczennicom: Weronice Ochońskiej i Marcie Woś (prowadzenie konkursu), Martynie Sowie, Aleksandrze Kijance, Bożenie Matusz i Katarzynie Wydrze (obsługa kelnerska), Marcinowi Kolmanowi (obsługa sprzętu) oraz naszej absolwentce Sandrze Czarneckiej (wykonanie zdjęć).
         Biorąc pod uwagę zaangażowanie i wysoki poziom sprawności językowej uczestników, mamy nadzieję, że i w przyszłym roku nie zabraknie miłośników polszczyzny, którym zależy na krzewieniu kultury żywego słowa.

opracowanie: KPH