1

1a

1b

Plakat dotyczy stosowania Polskiego Języka Migowego i został opracowany przez

Polską Radę Języka Migowego : plakat-migajmy-razem