UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Dnia 1 września 2016 r. w sali konferencyjnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zorganizowane dla klas pierwszych przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami p. Joanną Pydych i p. Agnieszką Hoffman. W uroczystości wzięła udział Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas pierwszych oraz grono pedagogiczne.

    Akademię poprowadził Przewodniczący SU Michał Bednarczuk, a poczet sztandarowy wystąpił w składzie: Wojciech Tomala, Kamila Kościuk i Wiktoria Włoch.

Po przemówieniu Pani Dyrektor Alicji Gajek, w którym życzyła wszystkim uczniom ZSE powodzenia i sukcesów w nauce, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

 

Opracowanie: J. Pydych, A. Hoffman