Wykaz podręczników szkolnych zatwierdzonych do użytku szkolnego
w roku szkolnym 2016/2017
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie

 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KLASA I

Nazwa zajęć edukacyjnych

Podręcznik

Język polski

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMI– cz. 1

M. CHMIEL

E. KOSTRZEWA

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMICZ.2
M. CHMIEL, A.RÓWNY
 

Język niemiecki

 

Fokus 1. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + zeszyt ćwiczeń.

Autorzy: Anna KryczyńskaPham, Joanna Szczęk

Wydawnictwo: WSiP

 

Język angielski

Oxford Solutions Elementary

Autorzy: Tim Falla, Paul A.Davies

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.
lub

Oxford Solutions Pre-Intermediate

Autorzy: Tim Falla, Paul A.Davies, Joanna Sobierska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.
 

(wybór podręcznika we wrześniu)

Historia

NOWA ERA

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. Wiek XX. Zakres podstawowy

H. ROSZAK

J. KŁACZKOW

Matematyka

NOWA ERA

MATEMATYKA

Zakres podstawowy

W. BABIAŃSKI

L. CHAŃKO
D.PONCZEK

 

Fizyka

NOWA ERA

ODKRYC FIZYKĘ. Zakres podstawowy 
M. BRAUN
W. ŚLIWA

 

 

Chemia

NOWA ERA

TO JEST CHEMIA.

Zakres podstawowy

R. HASSA

A. MRZIGOD
J. MRZIGOD

 

Biologia

WSIP
BIOLOGIA. PO PROSTU

K. ARCHACKA

R. ARCHACKI
 

 

Geografia

NOWA ERA

OBLICZA GEOGRAFII

R. ULISZAK

K. WIEDERMANN
 

 

Podstawy przedsiębiorczości

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO

J. Korba, Z. Smutek
 

 

Informatyka

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO. INFORMATYKA

Zakres podstawowy

A. GAWEŁEK

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

NOWA ERA

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Jarosław  Słoma
 

Religia

Wyd. ŚW. WOJCIECH

MOJE MIEJSCE
W KOŚCIELE
J. Szpet, D. Jackowiak

 

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 

Wykaz podręczników do  przedmiotów zawodowych zostanie podany uczniom na  pierwszych zajęciach we wrześniu

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW
podręczników szkolnych zatwierdzonych do użytku szkolnego
w roku szkolnym 2016/2017
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie

 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Nazwa zajęć edukacyjnych

Klasa

Podręcznik/
nr w wykazie MEN

 

 

Język polski

1

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMI– cz. 1

M. CHMIEL

E. KOSTRZEWA

425/1/2012/2015

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMICZ.2
M. CHMIEL, A.RÓWNY
425/2/2012/2015

2- 3

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMI

KL. 2 CZ.1-M. CHMIEL, A.RÓWNY
425/3/2013
KL. 2 CZ. 2
M. CHMIEL, A.RÓWNY, E. Mirkowska- Treugutt
425/4/2013

4

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMI-klasa 3
Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Robert Pruszczyński

425/5/2014

Język niemiecki

1

Fokus 1. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + zeszyt ćwiczeń.

Autorzy: Anna KryczyńskaPham, Joanna Szczęk

Wydawnictwo: WSiP

Nr dopuszczenia: 695/1/2014/2014

 

 

2

Fokus 1 i 2. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + zeszyt ćwiczeń.

Autorzy Fokus 1: Anna KryczyńskaPham, Joanna Szczęk

Autor Fokus 2: Anna KryczyńskaPham

Wydawnictwo: WSiP

Nr dopuszczenia:

1:  695/1/2014

2:  695/2/2015

 

3

Fokus 2 i 3. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + zeszyt ćwiczeń.

Autor Fokus 2 i 3: Anna KryczyńskaPham

Wydawnictwo: WSiP

Nr dopuszczenia:

2:  695/2/2015

3:  695/3/2016

Język angielski

1

Oxford Solutions Elementary

Autorzy: Tim Falla, Paul A.Davies

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Numer dopuszczenia:733/1/2015

lub

Oxford Solutions Pre-Intermediate

Autorzy: Tim Falla, Paul A.Davies, Joanna Sobierska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Numer dopuszczenia: 733/2/2015

(wybór podręcznika we wrześniu)

2

Oxford Solutions Elementary

Autorzy: Tim Falla, Paul A.Davies

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Numer dopuszczenia:733/1/2015

lub

Oxford Solutions Pre-Intermediate

Autorzy: Tim Falla, Paul A.Davies, Joanna Sobierska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Numer dopuszczenia: 733/2/2015

3

Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom podstawowy.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Gregory J.Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Nr dopuszczenia: 688/1/2014/2016

Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom rozszerzony

Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Rachel Harding, Marta Markowska, Joanna Sosnowska, Joanna Szuwart.

Wydawictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Nr dopuszczenia: 688/2/2014

4

Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom podstawowy.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Gregory J.Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Nr dopuszczenia: 688/1/2014

Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards

Wydawnictwo: Macmillan Education

Nr dopuszczenia: 710/2014

(w zależności od poziomu grupy lub klasy)

Historia

1-2

NOWA ERA

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. Wiek XX. Zakres podstawowy

H. ROSZAK

J. KŁACZKOW

525/2012
 

Historia i społeczeństwo

3

WSiP

Historia i społeczeństwo- Ojczysty Panteon i ojczyste spory
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda
644/1/2013/2015

4

WSiP

M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda
Historia i społeczeństwoEuropa i świat 667/1/2013
Historia i społeczeństwoWojna i wojskowość 667/4/2013
Historia i społeczeństwo Rządzący i rządzeni

667/4/2013

 Wiedza o społeczeństwie

2

OPERON

CIEKAWI ŚWIATA.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Zakres podstawowy.

Zakres podstawowy

M. BATORSKI
469/2012/2015

Wiedza o kulturze

2

NOWA ERA
SPOTKANIA
Z KULTURĄ

M. BOKINIEC

B. FORYSIEWICZ

 

449/2012

 

Matematyka

1 – 3

NOWA ERA

MATEMATYKA 1

Zakres podstawowy

W. BABIAŃSKI

L. CHAŃKO
D. PONCZEK

378/1/2011/2015

NOWA ERA

MATEMATYKA

Zakres podstawowy i rozszerzony

W. BABIAŃSKI

L. CHAŃKO
D. PONCZEK

360/1/2011/2015
 

Fizyka

1

NOWA ERA

ODKRYC FIZYKĘ. Zakres podstawowy 

M. Braun,
W. Śliwa

447/2012/2015

Chemia

1

NOWA ERA

TO JEST CHEMIA.

Zakres podstawowy

R. HASSA

A. MRZIGOD
J.MRZIGOD

438/2012

Biologia

1

WSIP
BIOLOGIA. PO PROSTU

K. ARCHACKA

R. ARCHACKI

K.SPALIK

J.STOCKA

532/2012/2014

 

2-4

NOWA ERA
 

BIOLOGIA NA CZASIE 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

 

564/1/2012/2015

Geografia

1

NOWA ERA

OBLICZA GEOGRAFII

R. ULISZAK

K. WIEDERMANN
 

433/2012/2014

Podstawy przedsiębiorczości

1 – 2

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
J. Korba,
Z. Smutek
 

483/2012

 

Informatyka

1

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO . INFORMATYKA. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakres podstawowy

A. GAWEŁEK

452/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

NOWA ERA

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Jarosław  Słoma
426/2012/2015

Etyka

1 – 3

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO. ETYKA

P. KOŁODZIŃSKI

J.  KAPISZEWSKI

408/2011

Religia

1-3

ŚW. WOJCIECH

MOJE MIEJSCE
W KOŚCIELE
J. Szpet, D. Jackowiak

A2-41-01/10-PO-1/11

Wychowanie do życia w rodzinie

1-3

Wędrując ku dorosłości
praca zbior. Pod T. Król i M. Ryś
wyd. Rubikon
663/2013

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Wykaz podręczników do  przedmiotów zawodowych zostanie podany uczniom na  pierwszych zajęciach we wrześniu