Pokaz techniki interwencji.

17 maja 16 r w Sali gimnastycznej odbyło się spotkanie klas o specjalności policyjno-prawnej z komisarzem Piotrem Kaczmarzykiem z Komendy Powiatowej w Nysie.

Funkcjonariusz omówił zasady stosowania technik interwencji oraz wykorzystania środków przymusu bezpośredniego ( broni palnej, pałki służbowej itp.) wobec  zatrzymywanych osób.

Następnie odbył się pokaz wykorzystania siły fizycznej przy zatrzymywaniu osób, konwojowaniu, zakładaniu kajdanek itp.

Uczniowie mogli się przekonać na własnej skórze jak skuteczne są metody i techniki obezwładniania.

Na zakończenie spotkania kom. Kaczmarzyk zapoznał uczniów z podstawowymi zasadami samoobrony.

Stefania Kamińska