konkurs_recytatorski

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAM CHĘTNYCH UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLNYCH ELIMINACJACH DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POŚWIĘCONEGO TWÓRCZOŚCI KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLONISTÓW Z „CAROLINUM”.

NASZ KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R. NA PIĄTEJ GODZINIE LEKCYJNEJ.

W ZAŁĄCZENIU REGULAMIN KONKURSU, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ DO SZKOLNEGO ETAPU UCZESTNICY PRZYGOTOWUJĄ JEDEN TEKST (DOTYCZY TURNIEJU RECYTATORSKIEGO). POZOSTAŁE TURNIEJE ZGODNIE Z REGULAMINEM. DO ETAPU POWIATOWEGO PRZECHODZĄ ZWYCIĘZCY Z POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII.
W RAMACH TEGO KONKURSU ODBYWA SIĘ RÓWNIEŻ PLASTYCZNY INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ POETY– SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE!!!
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIA I NA WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU ODPOWIADA P. BARBARA BIELECKA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

                       Pismo od Nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego „Carolinum” oraz Regulamin Konkursu.

„Szanowni Państwo

Już po raz siódmy poloniści Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie organizują Powiatowy Konkurs Recytatorski. Dobierając jego tematykę, odwołujemy się zawsze do aktualnych rocznic związanych z życiem i twórczością wybitnych twórców kultury polskiej lub lokalnej. Tę edycję Powiatowego Konkursu Recytatorskiego chcemy poświęcić pamięci wybitnego polskiego poety, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, którego 110 rocznica urodzin wypada właśnie w 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nyskiego. Podział na cztery kategorie pozwoli zmierzyć się młodzieży wykazującej się talentami z różnych dziedzin sztuki. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się, jak w poprzednich latach, z żywym zainteresowaniem nauczycieli, którzy zachęcą uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

CELE KONKURSU POŚWIĘCONEGO TWÓRCZOŚCI

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

1. Poznanie oryginalnej sztuki słowa wybitnego poety.

2. Przybliżenie młodzieży szkolnej życia i twórczości  Gałczyńskiego.

3. Wyzwalanie u młodych ludzi potrzeby poznawania ambitnych dzieł minionego stulecia.

4. Rozwijanie kreatywności artystycznej młodego pokolenia.

5. Doskonalenie umiejętności odczytywania tekstów poezji XX wieku w celu zrozumienia fenomenu ich popularności.

6. Uświadomienie młodzieży zjawisk charakterystycznych dla współczesnej kultury.

7. Zachęcanie uczniów do przemyślanych i świadomych działań.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

1. Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jest imprezą skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nyskiego.

2. Organizatorem PKR są nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Nysie.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie repertuaru lub prac plastycznych w oparciu o utwory K. I. Gałczyńskiego.

4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

5. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia niższego nie może być zmieniony.

6. Etap szkolny powinien zostać zorganizowany w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu nyskiego w terminie wybranym przez nauczycieli danej szkoły.

7. Etap powiatowy zostanie przeprowadzony w formie czterech turniejów: RECYTATORSKIEGO, POEZJI ŚPIEWANEJ, WYWIEDZIONE ZE SŁOWA i PLASTYCZNEGO

30 października 2015 r. w budynku Muzeum w Nysie o godzinie 09:00

8. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie KARTY UCZESTNIKA drogą elektroniczną najpóźniej do 23 października 2015 r. na adres mailowy:

carolinum_polonisci@wp.pl (Uwaga na podkreślnik pomiędzy pierwszym i drugim członem adresu, niewidoczny w edycji hiperłącza!).

9. Prace plastyczne należy dostarczyć do sekretariatu również

do 23 października 2015 r. na adres:

ZSO w Nysie

ul. Jana III Sobieskiego 2

48-300 Nysa

10. Liczba zgłoszeń: każda szkoła może zgłosić po dwóch wykonawców z poziomu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego do turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej i wywiedzione ze słowa, zaś do turnieju plastycznego po dwóch twórców.

11. Ocena uczestników

a) Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów jury przeglądu.

b) Nie mogą być jurorami: wykonawcy uczestniczący w konkursie oraz nauczyciele, których uczniowie biorą udział w zmaganiach.

c) Jury konkursowe dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

• repertuar (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);

• interpretacja utworów;

• kultura słowa;

• ogólny wyraz artystyczny;

• w turniejach poezji śpiewanej oraz wywiedzione ze słowa jury uwzględni także:

zgodność muzyki z charakterem wiersza, muzykalność i warunki głosowe wykonawcy, wartości artystyczne muzyki.

Szczegółowe informacje o poszczególnych turniejach:

A: TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Repertuar uczestników obejmuje 2 wybrane utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

2. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

3. Nie dopuszcza się elementów gry aktorskiej.

B: TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Wykonawcy mogą występować tylko jako soliści.

2. Repertuar obejmuje jeden utwór śpiewany do tekstu (ów) Gałczyńskiego.

3. Obowiązują następujące zasady:

a) Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały zespół muzyczny (2-3 akompaniujące osoby), bądź nagranie (półplayback).

b) Nagradzany jest tylko solista – główny wykonawca.

c) Dopuszcza się prezentowanie utworu znanego lub w aranżacji własnej.

d) Organizatorzy zapewniają do odtworzenia płyt z muzyką komputer przenośny

(laptop).

e) Formaty nagranych plików muszą być standardowe, odtwarzane przez program Windows Media Player. Jakość nagrania i jego zgodność z WMP należy sprawdzić co najmniej na pół godziny przed konkursem. Zasada ta obowiązuje również uczestników, którzy wybierają własny sprzęt odtwarzający. Organizator zaznacza jednak, że nie bierze odpowiedzialności za możliwość odtworzenia podkładu muzycznego oraz podłączenia własnego sprzętu uczestnika z systemem nagłaśniającym, a także jakość odtworzenia podkładu muzycznego. Nie zapewniamy instrumentu muzycznego.

f) Wykorzystanie fortepianu stojącego w muzeum zależeć będzie od możliwości organizacyjnych gospodarza.

C: TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

a) Grany utwór lub połączone fragmenty różnych tekstów muszą być autorstwa K. I. Gałczyńskiego.

b) Czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

c) Forma prezentacji może być dowolna: np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem.

D: TURNIEJ PLASTYCZNY

1. Warunkiem udziału jest samodzielne (bez udziału osób trzecich) przygotowanie ilustracji zainspirowanej tekstami K. I. Gałczyńskiego.

3. Dopuszcza się następujące formy prac w formatach: minimum A-4, maksimum A-2

a) rysunek wykonany dowolną techniką;

b) praca malarska z wykorzystaniem dowolnych technik

c) szkice i grafiki;

d) prace wykonane techniką grafiki komputerowej;

e) prace wykonane techniką collage`u

4. Każdy uczestnik może wykonać od jednej do trzech prac, ale różną techniką.

5. Zastrzega się, że niski poziom artystyczny pracy (decyzja jury) spowoduje, iż nie zostanie ona wyeksponowana na wystawie towarzyszącej finałowi konkursu.

6. Każda praca musi być opatrzona z tyłu metryczką wykonaną w technice komputerowej z danymi jak na karcie zgłoszenia.

Prosimy zespoły polonistów o przeprowadzenie szkolnych etapów w/w konkursów i przesłanie kart zgłoszeń zgodnie z procedurami ustalonymi w regulaminie. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

• nazwę szkoły,

• imię i nazwisko uczestnika,

• poziom (gimnazjum / ponadgimnazjalna),

• tytuł wykonywanego utworu / pracy plastycznej (tu również tytuł tekstu /ów – źródła inspiracji,

• imię i nazwisko opiekuna.

Jak co roku, prosimy o wytypowanie spośród polonistów każdej szkoły koordynatora konkursu i wcześniejsze potwierdzenie wzięcia w nim udziału (liczba uczestników, poziom, turniej), najpóźniej do końca września 2015 r. Zgłoszenia pozwolą nam ustalić, czy możliwe będzie zwiększenie liczby uczestników.

Organizatorzy:

Jadwiga Rosińska-Żuchowicz

Krzysztof Rithaler