Zasady składania deklaracji na sesję 1 – Styczeń-Luty 2016 r.oprac. zgodnie z:
–  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 14 maja 2015 r. Nr 673.)
– „Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016”.

 

Osoby składające deklarację

Termin

Miejsce składania deklaracji

Formularz

Uczniowie/ słuchacze/absolwenci

najpóźniej do
14 września 2015 r.

Dyrektor szkoły macierzystej
zdających

Załącznik nr 3

Uczestnicy/absolwenci kwalifikacyjnego
kursu zawodowego

najpóźniej do
14 września 2015 r.

Organizator kursu

Załącznik nr 3b

Absolwenci ze zlikwidowanych szkół/
osoby posiadające świadectwo uzyskane
za granicą

najpóźniej do
14 września 2015 r.

Dyrektor OKE

Załącznik nr 3a

oraz świadectwo ukończenia szkoły

Osoby dorosłe – uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych

najpóźniej do
14 września 2015 r.

Dyrektor OKE

Załącznik nr 3c
i wniosek Załącznik nr 13a z dokumentami

Eksterni

najpóźniej do
30 września 2015 r.

Dyrektor OKE

Załącznik nr 3c
i wniosek Załącznik nr 13 z dokumentami

Deklaracje należy złożyć u wicedyrektor Małgorzaty  Makaryk