Wykaz podręczników szkolnych zatwierdzonych do użytku szkolnego
w roku szkolnym 2015/2016
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie

 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Nazwa zajęć edukacyjnych

Klasa

Podręcznik/
nr w wykazie MEN

 

 

Język polski

1

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMI– cz. 1

M. CHMIEL

E. KOSTRZEWA

425/1/2012/2015

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMICZ.2
M. CHMIEL, A.RÓWNY
425/2/2012/2015

2- 3

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMI

KL. 2 CZ.1-M. CHMIEL, A.RÓWNY
425/3/2013
KL. 2 CZ. 2
M. CHMIEL, A.RÓWNY, E. Mirkowska- Treugutt
425/4/2013

4

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMI-klasa 3
Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Robert Pruszczyński

425/5/2014

Język niemiecki

1

Fokus 1. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + zeszyt ćwiczeń.

Autorzy: Anna KryczyńskaPham, Joanna Szczęk

Wydawnictwo: WSiP

Nr dopuszczenia: 695/1/2014/2014

 

 

2

Fokus 1 i 2. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + zeszyt ćwiczeń.

Autorzy Fokus 1: Anna KryczyńskaPham, Joanna Szczęk

Autor Fokus 2: Anna KryczyńskaPham

Wydawnictwo: WSiP

Nr dopuszczenia:

1:  695/1/2014

2:  695/2/2015

 

3

 

Direkt neu – podręcznik z ćwiczeniami do języka niemieckiego 2a, 2b i 3

Autorzy: Giorgio Motta, Beata Ćwikowska

Wydawnictwo: LektorKlett

Nr dopuszczenia:

2a: 333/3/2012

2b: 333/4/2012

3: 333/5/2013

Język angielski

1

Oxford Solutions Elementary

Autorzy: Tim Falla, Paul A.Davies

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Numer dopuszczenia:733/1/2015

lub

Oxford Solutions Pre-Intermediate

Autorzy: Tim Falla, Paul A.Davies, Joanna Sobierska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Numer dopuszczenia: 733/2/2015

(wybór podręcznika we wrześniu)

2

New Matura Solutions Elementary

Autorzy: Tim Falla, Paul A. Davies, Małgorzata Wieruszewska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Nr dopuszczenia: 361/1/2012

New Matura Solutions Pre-Intermediate

Autorzy: Tim Falla, Paul A. Davies, Małgorzata Wieruszewska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Nr dopuszczenia: 361/2/2011

(w zależności od poziomu grupy lub klasy)

3

New Matura Solutions Pre-Intermediate

Autorzy: Tim Falla, Paul A. Davies, Małgorzata Wieruszewska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Nr dopuszczenia: 361/2/2011

Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom podstawowy.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Gregory J.Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Nr dopuszczenia: 688/1/2014

Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards

Wydawnictwo: Macmillan Education

Nr dopuszczenia: 710/2014

(w zależności od poziomu grupy lub klasy)

 

4

Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom podstawowy.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Gregory J.Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

Nr dopuszczenia: 688/1/2014

 

Historia

1-2

NOWA ERA

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. Wiek XX. Zakres podstawowy

H. ROSZAK

J. KŁACZKOW

525/2012
 

Historia i społeczeństwo

3

WSiP

Historia i społeczeństwo- Ojczysty Panteon i ojczyste spory
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda
644/1/2013/2015

4

WSiP

M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda
Historia i społeczeństwoEuropa i świat 667/1/2013
Historia i społeczeństwoWojna i wojskowość 667/4/2013
Historia i społeczeństwoJęzyk, komunikacja, media

667/5/2014

Wiedza o społeczeństwie

2

OPERON

CIEKAWI ŚWIATA.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Zakres podstawowy.

Zakres podstawowy

M. BATORSKI
469/2012/2015

Wiedza o kulturze

2

NOWA ERA
SPOTKANIA
Z KULTURĄ

M. BOKINIEC

B. FORYSIEWICZ

 

449/2012

 

Matematyka

1 – 3

NOWA ERA

MATEMATYKA 1

Zakres podstawowy

W. BABIAŃSKI

L. CHAŃKO
D. PONCZEK

378/1/2011/2015

NOWA ERA

MATEMATYKA

Zakres podstawowy i rozszerzony

W. BABIAŃSKI

L. CHAŃKO
D. PONCZEK

360/1/2011/2015
 

Fizyka

1

NOWA ERA

ODKRYC FIZYKĘ. Zakres podstawowy 

M. Braun,
W. Śliwa

447/2012/2015

Chemia

1

NOWA ERA

TO JEST CHEMIA.

Zakres podstawowy

R. HASSA

A. MRZIGOD
J.MRZIGOD

438/2012

Biologia

1

WSIP
BIOLOGIA. PO PROSTU

K. ARCHACKA

R. ARCHACKI

K.SPALIK

J.STOCKA

532/2012/2014

 

2-4

NOWA ERA
 

BIOLOGIA NA CZASIE 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

 

564/1/2012/2015

Geografia

1

NOWA ERA

OBLICZA GEOGRAFII

R. ULISZAK

K. WIEDERMANN
 

433/2012/2014

Podstawy przedsiębiorczości

1 – 2

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
J. Korba,
Z. Smutek
 

483/2012

 

Informatyka

1

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO . INFORMATYKA. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakres podstawowy

A.                GAWEŁEK

452/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

NOWA ERA

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Jarosław  Słoma
426/2012/2015

Etyka

1 – 3

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO. ETYKA

P. KOŁODZIŃSKI

J.  KAPISZEWSKI

408/2011

Religia

1-3

ŚW. WOJCIECH

MOJE MIEJSCE
W KOŚCIELE
J. Szpet, D. Jackowiak

A2-41-01/10-PO-1/11