Dnia 26 czerwca 2015 r. o godzinie 9: 00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/ 2015 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie.

Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, oraz Uczniów Technikum nr 3 przywitała Pani Dyrektor Alicja Gajek oraz (w imieniu Samorządu Uczniowskiego) Michał Bednarczuk.
                
Świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz nagrody książkowe otrzymały z rąk Pani Dyrektor następujące uczennice:

1.    Daria Błachut – kl. 2P1 (wych. Stefania Kamińska)
2.    Marta Czykinowska – kl. 3ET (wych. Aneta Małejki) – kandydatka do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016
3.    Kesja Tokarska – kl. 3L (wych. Joanna Pędzik)
4.    Agnieszka Olejnik – kl. 3L (wych. Joanna Pędzik)

Podczas uroczystości nagrodzono także uczniów wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, wzorową frekwencją w ciągu całego roku szkolnego, wybitnymi osiągnięciami sportowymi oraz osoby zaangażowane w Dni Herbowe Powiatu Nyskiego.

          Laureatami całorocznego konkursu KLASA NA MEDAL zostały:

I miejsce – KLASA 2P1 (wych. Stefania Kamińska)
II miejsce – KLASA 2L (wych. Joanna Koziar)         
III miejsce – KLASA 2P2 (wych. Monika Piotrowska)

         
                    Opracowanie:
J. Pydych, A. Hoffman

 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012