Wykaz podręczników szkolnych zatwierdzonych do użytku szkolnego
w roku szkolnym 2015/2016
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie

KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KLASA I

Nazwa zajęć edukacyjnych

Podręcznik

Język polski

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMI– cz. 1

M. CHMIEL

E. KOSTRZEWA

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMICZ.2
M. CHMIEL, A.RÓWNY

Język niemiecki

Fokus 1. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + zeszyt ćwiczeń.

Autorzy: Anna KryczyńskaPham, Joanna Szczęk

Wydawnictwo: WSiP

Język angielski

Oxford Solutions Elementary

Autorzy: Tim Falla, Paul A.Davies

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

lub

Oxford Solutions Pre-Intermediate

Autorzy: Tim Falla, Paul A.Davies, Joanna Sobierska

Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp.z o.o.

(wybór podręcznika we wrześniu)

Historia

NOWA ERA

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. Wiek XX. Zakres podstawowy

H. ROSZAK

J. KŁACZKOW

Matematyka

NOWA ERA

MATEMATYKA

Zakres podstawowy

W. BABIAŃSKI

L. CHAŃKO
D.PONCZEK

Fizyka

NOWA ERA

ODKRYC FIZYKĘ. Zakres podstawowy
M. BRAUN
W. ŚLIWA

Chemia

NOWA ERA

TO JEST CHEMIA.

Zakres podstawowy

R. HASSA

A. MRZIGOD
J. MRZIGOD

Biologia

WSIP
BIOLOGIA. PO PROSTU

K. ARCHACKA

R. ARCHACKI

Geografia

NOWA ERA

OBLICZA GEOGRAFII

R. ULISZAK

K. WIEDERMANN

Podstawy przedsiębiorczości

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO

J. Korba, Z. Smutek

Informatyka

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO. INFORMATYKA

Zakres podstawowy

A. GAWEŁEK

Edukacja dla bezpieczeństwa

NOWA ERA

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Jarosław Słoma

Religia

Wyd. ŚW. WOJCIECH

MOJE MIEJSCE
W KOŚCIELE
J. Szpet, D. Jackowiak

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych zostanie podany uczniom na pierwszych zajęciach we wrześniu