Najlepsza Justyna z 1 P1

Otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce z rąk Marszałka Województwa Opolskiego.